Formular Inscriere

  Denumire curs: Fermieri – Măsura 1 “Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din PNDR 2014-2020, sM 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională, precum şi a acţiunilor pentru dobândirea de competenţe

  Organizator: Merlin Business Consulting S.R.L.

  Cursuri organizate în cadrul Măsurii 1 “Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din PNDR 2014-2020: sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, sM 6.3 – Dezvoltare ferme mici

  Durată curs: 40 de ore

  Metoda de predare: Online și/sau Față în față

  Pregătire minimă profesională: nesolicitată

  Grup țintăFermieri care beneficiază de sprijin prin sM 6.1, sM 6.3 precum și fermieri care doresc acceseze sM 6.1, sM 6.3. în viitor

  Obiectiv: Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea șigestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar, precum și a managementuluigeneral al fermei în rândul fermierilor care beneficiază de sprijin prin submăsura 6.3, precum șifermieri care doresc acceseze submăsura 6.3. în viitor.

  Tematica cursului

  Tematica 1. Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor înscopul practicării de tehnici și tehnologii agricole șiinovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării(20 ore)

  Subtematica 1.1 Analiza SWOT privind introducerea de organisme modificate genetic

  Subtematica 1.2 Politici agricole comune, măsurilegislative, accesare de fonduri europene

  Subtematica 1.3 Producerea și conservarea furajelor

  Subtematica 1.4 Controlul integrat al bolilor și dăunătorilordin agricultură

  Tematica 3. Diversificarea activităților în exploatațiileagricole (8 ore)

  Subtematica 3.1 Categorii de folosință a terenurilor șiactivități integrate

  Subtematica 3.2 Analiza SWOT privind introducerea de noi specii de plante de cultură

  Subtematica 3.3 Turism rural si agroturism

  Tematica 4. Managementul general al fermei (12 ore)

  Subtematica 4.1 Managementul fermei

  Subtematica 4.2 Noțiuni de contabilitate primară la nivelde fermă

  Forme de evaluareTestare finală – test grilă

  Tip de diplomă: Atestat de participare emis de furnizor

  Lectori: 

  TAC – Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologiiagricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării

  1. Andreescu Lucica

  2. Apostol Cristina-Elena

  3. Bran Mariana

  4. Chihaia Octavian

  5. Chiurciu Irina-Adriana

  6. Erfulescu Dana-Mioara

  7. Hotăran Floarea

  8. Marin Ioana

  9. Salomia MirelaMihaela

  10. Vlad Gherghina

  DIV – Diversificarea activităților în exploatațiile Agricole

  1. Bran Mariana

  2. Grodea Mariana

  3. Bălan Aurelia-Vasilica

  4. Gherman Remus

  5. Smedescu Dragoș-Ion

  MAN – Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștinte TIC, etc.)

  1. Bălan Aurelia-Vasilica

  2. Bozga Alexandru-Narcis

  3. Popescu Ramona-Ionela

  4. Velicu Amalia

  5. Chiurciu Irina-Adriana

  6. Simedru Viorela

  7. Vlad Gherghina

  Acte necesare pentru înscriere:

  Copie carte de identitate

  Dovada înregistrării în Registrul agricol, deținând/lucrând teren agricol/arabil (adeverințăemisă de primărie/copie din Registrul agricol)

  Formulare de înscrire emise de furnizor:

  Confirmare de participare la cursurile de formareprofesională;

  Declarație pe propria răspundere privindneparticiparea la un alt curs de formareprofesională finanțat prin submăsura 1.1;

  Notă de informare privind protecţia datelorpersonale.

  There are no reviews yet.

  Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.