Formular Inscriere  Denumire
  curs: Lucrător în creșterea animalelor

  Nivelul: 1

  Organizator: Merlin Business Consulting S.R.L.

  Cod COR/N.C 6121.1.1

  Autorizație A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări):

  Durată curs360 de ore (120 ore teorie, 240 ore practică)

  Metoda de predare: Online și/sau față în față

  Pregătire minimă profesională: Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

  Grup țintăPersoane care lucrează în domeniul zootehnic și doresc să urmeze cursuri de specializare pentru îmbunătățirea cunostințele sau celor care intenționează să acceseze fondurieuropene prin măsuri precum Programul Național de Dezvoltare Rurală derulat de AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

  Obiectiv: Dobândirea de competențe în domeniul zootehnic necesare persoanelor ce activeazăîn segmentul agricol.

  Unități de competență

  Unităţi de competenţă cheie

  1. Comunicare şi numeraţie

  2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

  3. Comunicarea în limba modernă

  4. Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei

  5. Igiena şi securitatea muncii

  6. Lucrul în echipă

  7. Organizarea locului de muncă

  8. Pregătirea pentru integrare la locul de muncă

  9. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

  10. Rezolvarea de probleme

  11. Satisfacerea cerinţelor clienţilor

  Unităţi de competenţă generale:

  12. Factori climatici şi edafici

  13. Pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor

  14. Întreţinerea şi recoltarea culturilor

  15. Depozitarea şi valorificarea producţiei vegetale

  16. Hrănirea animalelor

  17. Îngrijirea şi întreţinerea animalelor

  18. Recunoaşterea agregatelor şi instalaţiilor folosite înAgricultură

  19. Intreprinderea şi mediul extern

  20. Elemente de ecologie

  Unităţi de competenţă specializate:

  21. Înmulţirea animalelor

  22. Producţiile animaliere

  23. Îngrijirea şi recoltarea plantelor furajere

  Forme de evaluare: Testare finalăexamen

  Tip de diplomă: Certificatul de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii și ProtecțieiSociale și de Ministerul Educației

  Lectori: 

  Acte necesare pentru înscriere:

  Copie carte de identitate;
  Copie diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase);
  Copie certificat de naștere;
  Copie certificat căsătorie/decizie divorț (dacă estecazul).

  There are no reviews yet.

  Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.