Category:


Formular Inscriere


  Denumire
  curs: Consultant în management

  Niveluri:

  1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC): 6
  2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF): 6
  3. Nivelul educațional corespondent, conform ISCED – 2011: 6

  Organizator: Merlin Business Consulting S.R.L.

  Cod COR: 263107

  Autorizație A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări):

  Durată curs300 de ore (120 ore teorie, 180 ore practică)

  Metoda de predare: Online și/sau față în față

  Pregătire minimă profesională: Învățământ superior cu diplomă de licență

  Grup țintăPersoane care doresc se specializeze în implementarea metodologiei necesare, respectiv a tuturor mecanismelor, instrumentelor, metodelor, softurilor specializate în diagnozăși auditare, inclusiv a livrabilelor complete și specializate în procesul de reorganizare, dezvoltareși consolidare a unei companii.

  Persoane care au nevoie de competențe expertizate în managementului unei companii.

  Obiectiv: Dobândirea de cunoștințe specifice și competențe expertizate (pregătire de înaltăcalificare) pentru profesia de Consultant în management, profesie liberală care nu estereglementată prin legi specifice, ci este autoreglementată prin organisme de branșă.

  Competențe profesionale:

  1. Înțelegerea și aplicarea conceptelor, proceselor, etapelor, instrumentelor, metodelor în procesul de consultanță.
  2. Realizarea analizei nevoilor de consultanță.
  3. Diagnosticarea mediului de afaceri prin utiliareaconceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelorspecifice domeniului de consultanță.
  4. Dezvoltarea de noi sisteme, proceduri sau procese de schimbare organizațională, în colaborare cu managementul companiei.
  5. Elaborarea soluțiilor urmare a procesului de diagnoză.
  6. Proiectarea misiuniii de consultanță.
  7. Organizarea strategică a misiunii de consultanță.
  8. Aplicarea unor principii și metode de bază pentrurezolvarea de probleme specifice, tipice domeniuluide consultanță în condiții de asistență calificată.
  9. Definirea consultanței în mamagementul strategic al companiei.
  10. Stabilirea viziunii, misiunii și a obiectivelorfundamentale ale comapaniei.
  11. Definirea și dezvoltarea planului de intervenții.
  12. Realizarea și implementarea sistemelor, proceselor, etapelor, activităților, sarcinilor și responsabilităților, acțiunilor concrete de consultanță.
  13. Stabilirea direcțiilor strategice ale consultanței înmanagement.
  14. Abordarea companiei pe patru piloni de consultanță(obiective, procese, angajați, climat).
  15. Stabilirea metodologiilor procesului de consultanță.
  16. Implementarea planului de intervenție.
  17. Evaluarea planului de intervenție.
  18. Reformatarea Climatului organizațional.
  19. Gestionarea procesului de transfer către client, a rezultatelor în misiunea de consultanță.
  20. Implementarea coachingului în procesul de consultanță.
  21. Asigurarea calității misiunii de consultanță.
  22. Aplicarea principiilor de bază a contabilității încontextul misiunii de consultanță.
  23. Analiza financiară în contextul misiunii de consultanță.
  24. Managementul performanței financiare în contextulmisiunii de consultanță.

  Forme de evaluareTestare finală

  Tip de diplomă: Certificatul de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii și ProtecțieiSociale și de Ministerul Educației

  Lectori: 

  Acte necesare pentru înscriere:

  Copie carte de identitate;
  Copie diplomă învățământ superior;
  Copie certificat de naștere;
  Copie certificat căsătorie/decizie divorț (dacă estecazul).

  There are no reviews yet.

  Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.