Formular Înscriere

   

  Denumire curs: Consultant în informatică

  Organizator: Merlin Business Consulting S.R.L.

  Cod COR: 251901

  Autorizație A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări):

  Durată curs180 de ore (60 ore teorie, 120 ore practică)

  Metoda de predare: Online și/sau față în față

  Pregătire minimă profesională: Învățământ superior cu diplomă de licență

  Grup țintă: Persoane care doresc să se specializeze în domeniul tehnologiilor informaţiei.

  Obiectiv: Dobândirea de cunoștințe specifice și competențe expertizate în domeniul tehnologiilor informaţiei. Consultantul în informatică (IT) contribuie semnificativ la obținerea unui avantaj competitiv prin identificarea celor mai adecvate soluții de exploatare a infrastructurii IT(Information Technology / Tehnologia informației) si valorificarea noilor tehnologii.

  Domeniul: Electrotehnică, automatică, electronică, informatică / tehnologia informaţiei

  Competențe profesionale consultant în informatică – 12 unităţi

  A. FUNDAMENTALE
  1. Comunicarea la locul de muncă
  2. Lucrul în echipă
  3. Dezvoltarea profesională
  B. GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE
  4. Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor
  5. Aplicarea procedurilor de calitate
  6. Organizarea activităţilor
  C. SPECIFICE OCUPAŢIEI
  7. Coordonarea proiectelor IT&C
  8. Elaborarea de proiecte pentru soluţii şi servicii IT&C
  9. Monitorizarea performanţelor soluţiilor IT&Cimplementate
  10. Proiectarea/ reproiectarea soluţiilor IT&C pentru cele mai complexe componente ale sistemului
  11. Instruirea personalului pentru utilizarea tehnologiilor IT&C
  12. Coordonarea echipelor complexe de specialişti

  Absolvirea cursului

  După absolvirea cursului, participanții vor dezvoltaurmătoarele aptitudini:

  Spirit analitic dezvoltat prin care vor identifica informaţiile lipsă, vor analiza logic o situaţie (problemă) și o vor rezolva prin soluţii noi, inovatoare;
  Atenţie sporită la detalii urmărind obţinerea unui rezultat corect chiar și atunci când se află sub presiunea timpului;
  Comunicare eficientă, atât faţă în faţă cât și la telefon sau în scris, prin prezentări, folosindu-se de noile instrumente ale tehnologiei comunicaţiilor;
  O mai bună orientare către client, optând întotdeauna pentru ceea ce este mai bun pentru utilizatorul final, pentru confortul si profitul acestuia;
  Flexibilitate, capacitatea de a învaţă singuri și de a lua decizii în timp util;
  Calităţi de conducător, inclusiv pentru managementul riscurilor: vor evalua şi evidenţia consecinţele posibile ale acţiunilor care vor urma şi vor face în aşa fel încât să minimizeze consecinţele negative;
  Nu în ultimul rând ei vor fi buni negociatori, persuasivi și cu un puternic spirit organizatoric.

  Avantaje:

  Veți cunoaşte şi vă veți preocupa permanent de înţelegerea în profunzime a activităţilor desfăşurate în organizaţie și a modului cum pot fi ele susţinute şi dezvoltate prin soluţii IT&C adecvate;
  Veți participa la proiectarea suportului tehnic pentru cele mai complexe probleme ale sistemului informatic și veți transpune procesele din organizaţie în cerinţe şi specificaţii IT&C;
  Veți învăța să evaluați riscurile legate de securitatea datelor, programelor şi a echipamentelor și veți aplica standardele tehnice IT&C în vigoare în vederea soluţionării cerinţelor specifice ale organizaţiei;
  Veți colabora permanent cu toate compartimentele funcţionale ale organizaţiei oferind asistenţă în folosirea tehnologiilor informaţiei în activitatea curentă a acesteia;
  Vă veți dezvolta continuu pe plan profesional prin însușirea de cunoștințe noi, identificarea rolurilor specifice muncii în echipă și a unei comunicări eficiente la locul de muncă.

  Forme de evaluare: Testare finală

  Tip de diplomă: Certificatul de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, recunoscut în Uniunea Europeană.

  Lectori: 

  Acte necesare pentru înscriere:

  Copie carte de identitate;
  Copie diplomă învățământ superior;
  Copie certificat de naștere;
  Copie certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).

  There are no reviews yet.

  Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.