O Noua Cultura a Descentralizarii Managementului Educational la Nivel National

poza pentru proiectul teze de doctorat

Prestator pentru proiectul „O noua cultura a descentralizarii managementului educational la nivel national”, cod SMIS 37676, in urma furnizarii serviciilor de formare profesionala in domeniul Managementului Financiar al sistemului de invatamant preuniversitar, conform contractului nr. 485/20.08.2014

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Ministerului Educaţiei Naţionale, prin implementarea unui sistem modern de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare.
Scopul proiectului este acela de îmbunătăţire a sistemului de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare, concomitent cu creşterea gradului de transparenţă şi control asupra proceselor.
Obiectivele specifice ale proiectului, care facilitează îndeplinirea obiectivului general al proiectului, sunt:
1. Identificarea problemelor specifice activităţilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare, prin realizarea unui studiu exhaustiv;
2. Redefinirea procedurilor şi fluxurilor de lucru specifice activităţilor de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare;
3. Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităţilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare;
4. Creşterea competenţelor personalului, prin activităţi de instruire specifică pentru utilizarea sistemului implementat prin prezentul proiect.
Grupul ţintă vizat direct de proiect este reprezentat de 150 funcţionari publici.

Contract nr. 759/38699/30.04.2014 cod SMIS: 38699

100 cursanti