Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel European a competentelor lingvistice

placeholder

Asocierea SC Romanian Soft Company SRL si SC Merlin Business Consulting SRL, responsabila cu serviciile de formare specializata privind obiectul proiectului mai sus mentionat.

Contract nr. 124/16.09.2011 Cod SMIS ID 62665

12.01.2018

4500 profesori de limba engleza