Valea Jiului - Noi Solutii Pentru Viitor!

24F12CB8-AEAF-40BF-853B-0A42C920AC19

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii – Valea Jiului

Proiectul „Valea Jiului – Noi soluții pentru viitor!”

Beneficiar: Merlin Business Consulting SRL

Partener: Fegus Greeen Investment SRL

Perioada de implementare: 05.10.2020 – 04.04.2022 

Obiectiv general: promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă.

Proiectul își propune să contribuie la reducerea șomajului din zonele Petroşani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani prin participarea la programe de formare profesională continuă a şomerilor, în special a celor de lungă durată şi a persoanelor inactive, a lucrătorilor vârstnici, persoanelor cu dizabilităţi și a persoanelor cu nivel redus de educaţie, persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență; cetățeni români aparținând minorității romă.

Grupul țintă al proiectului este format din 101 persoane care îndeplinesc condițiile de participare și care doresc să se angajeze la unul dintre locurile de muncă puse la dispoziție prin cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de creșterea numărului de angajați pe piața muncii, ca urmare a participării la programele de formare profesională și promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, respectiv sprijinirea mobilității forței de muncă.

Rularea programelor de formare profesională a adulților

 1. Etapa de consiliere: are ca rezultat planul de formare pentru fiecare participant în parte.
 2. Desfășurarea programelor de formare profesională: au ca rezultat calificarea profesională a persoanelor din grupul țintă.
 3. Etapa de mediere pe piața muncii: are ca rezultat angajarea a maxim 46 de persoane din grupul țintă, ce au parcurs etapele anterioare.

Înscrierea cursanților la programele de formare se va realiza ținând cont și de următorii parametrii: locația de desfășurare, locația de domiciliu a cursantului, tipul de curs, durata acestuia și capacitatea grupei pentru cursul respectiv. 

O persoană din grupul țintă se poate înscrie la minim un curs și maxim trei cursuri.

Cursuri

CURS AGENT DE SECURITATE

Condiții de participare la cursul gratuit:

 • −Diplomă învățământ general obligatoriu 
 • ◊1956 – 1963 – 7 clase absolvite;
 • ◊1964 – 1974 – 8 clase absolvite;
 • ◊1975 – 1990 – 10 clase absolvite;
 • ◊1991 – 2003 – 8 clase absolvite;
 • ◊2004 – 2021 – 10 clase absolvite;
 • −Să aveți vârsta de cel puțin 30 de ani. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 ani pot participa dacă sunt înscrise în prezent (2021) în cadrul unei instituții de învățământ, ex. liceu, școală profesională, școală postliceală, studii universitare de licență/master/doctorat etc.;
 • −Să nu fiți angajat/ă cu contract de muncă la momentul înscrierii;
 • −Să aveți domiciliul/reședința într-unul dintre orașele din județul Hunedoara: Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani.

Documente necesare pentru înscriere la cursul gratuit:

 • −Copie carte de identitate;
 • −Copie certificat de naștere;
 • −Copie certificat de căsătorie/decizie divorț (acolo unde este cazul);
 • −Copia ultimului act de studii;
 • −Aviz medical în original: adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că persoana este “clinic sanatoasă și nu figurează în evidențe cu probleme psihice”;
 • −Certificat de cazier judiciar în original (să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție).

Acolo unde este cazul se vor solicita și: 

 • −adeverință de la instituția de învățământ pe care o urmați în prezent;
 • −adeverință că sunteți înscris/ă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și beneficiați de ajutor de șomaj.

CURS COMPETENȚE DIGITALE

Condiții de participare la cursul gratuit:

 • −Diplomă învățământ general obligatoriu 
 • ◊1956 – 1963 – 7 clase absolvite;
 • ◊1964 – 1974 – 8 clase absolvite;
 • ◊1975 – 1990 – 10 clase absolvite;
 • ◊1991 – 2003 – 8 clase absolvite;
 • ◊2004 – 2021 – 10 clase absolvite;
 • −Să aveți vârsta de cel puțin 30 de ani. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 ani pot participa dacă sunt înscrise în prezent (2021) în cadrul unei instituții de învățământ, ex. liceu, școală profesională, școală postliceală, studii universitare de licență/master/doctorat etc.;
 • −Să nu fiți angajat/ă cu contract de muncă la momentul înscrierii;
 • −Să aveți domiciliul/reședința într-unul dintre orașele din județul Hunedoara: Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani.

Documente necesare pentru înscriere la cursul gratuit:

 • −Copie carte de identitate;
 • −Copie certificat de naștere;
 • −Copie certificat de căsătorie/decizie divorț (acolo unde este cazul);
 • −Copia ultimului act de studii;

Acolo unde este cazul se vor solicita și: 

 • −adeverință de la instituția de învățământ pe care o urmați în prezent;
 • −adeverință că sunteți înscris/ă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și beneficiați de ajutor de șomaj.

CURS LUCRĂTOR ÎN COMERȚ

Condiții de participare la cursul gratuit:

 • −Diplomă învățământ general obligatoriu 
 • ◊1956 – 1963 – 7 clase absolvite;
 • ◊1964 – 1974 – 8 clase absolvite;
 • ◊1975 – 1990 – 10 clase absolvite;
 • ◊1991 – 2003 – 8 clase absolvite;
 • ◊2004 – 2021 – 10 clase absolvite;
 • −Să aveți vârsta de cel puțin 30 de ani. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 ani pot participa dacă sunt înscrise în prezent (2021) în cadrul unei instituții de învățământ, ex. liceu, școală profesională, școală postliceală, studii universitare de licență/master/doctorat etc.;
 • −Să nu fiți angajat/ă cu contract de muncă la momentul înscrierii;
 • −Să aveți domiciliul/reședința într-unul dintre orașele din județul Hunedoara: Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani.

Documente necesare pentru înscriere la cursul gratuit:

 • −Copie carte de identitate;
 • −Copie certificat de naștere;
 • −Copie certificat de căsătorie/decizie divorț (acolo unde este cazul);
 • −Copia ultimului act de studii;

Acolo unde este cazul se vor solicita și: 

 • −adeverință de la instituția de învățământ pe care o urmați în prezent;
 • −adeverință că sunteți înscris/ă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și beneficiați de ajutor de șomaj.

CURS LUCRĂTOR ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR

Condiții de participare la cursul gratuit:

 • −Diplomă învățământ general obligatoriu 
 • ◊1956 – 1963 – 7 clase absolvite;
 • ◊1964 – 1974 – 8 clase absolvite;
 • ◊1975 – 1990 – 10 clase absolvite;
 • ◊1991 – 2003 – 8 clase absolvite;
 • ◊2004 – 2021 – 10 clase absolvite;
 • −Să aveți vârsta de cel puțin 30 de ani. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 ani pot participa dacă sunt înscrise în prezent (2021) în cadrul unei instituții de învățământ, ex. liceu, școală profesională, școală postliceală, studii universitare de licență/master/doctorat etc.;
 • −Să nu fiți angajat/ă cu contract de muncă la momentul înscrierii;
 • −Să aveți domiciliul/reședința într-unul dintre orașele din județul Hunedoara: Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani.

Documente necesare pentru înscriere la cursul gratuit:

 • −Copie carte de identitate;
 • −Copie certificat de naștere;
 • −Copie certificat de căsătorie/decizie divorț (acolo unde este cazul);
 • −Copia ultimului act de studii;

Acolo unde este cazul se vor solicita și: 

 • −adeverință de la instituția de învățământ pe care o urmați în prezent;
 • −adeverință că sunteți înscris/ă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și beneficiați de ajutor de șomaj.

CURS COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Condiții de participare la cursul gratuit:

 • −Diplomă/Adeverință de absolvire a liceului (cu sau fără promovarea examenului de bacalaureat)
 • −Să aveți vârsta de cel puțin 30 de ani. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 ani pot participa dacă sunt înscrise în prezent (2021) în cadrul unei instituții de învățământ, ex. școală postliceală, studii universitare de licență/master/doctorat etc.;
 • −Să nu fiți angajat/ă cu contract de muncă la momentul înscrierii;
 • −Să aveți domiciliul/reședința într-unul dintre orașele din județul Hunedoara: Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani.

Documente necesare pentru înscriere la cursul gratuit:

 • −Copie carte de identitate;
 • −Copie certificat de naștere;
 • −Copie certificat de căsătorie/decizie divorț (acolo unde este cazul);
 • −Copia ultimului act de studii;

Acolo unde este cazul se vor solicita și: 

 • −adeverință de la instituția de învățământ pe care o urmați în prezent;
 • −adeverință că sunteți înscris/ă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și beneficiați de ajutor de șomaj.

Contract nr. 136946

05.10.2020

100 cursanti

2D0A5962-6D31-454E-8CFD-4BFA12CF739C