Grodea Mariana

5A0C5A6D-9994-486C-8863-F4F313A4CF69
Domenii de Expertiză
 • Dr. Cercetător Științific gr.II “, la Institutul de Economie Agrară, sectorul “Piețe agricole” – Academia Română,  (1987-prezent)
Studii
 • Diplomă de „Doctor în Economie –  Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
 • Diplomă de “Inginer zootehnist” licenţiat –  Institutul Agronomic “Nicolae Bălcescu”,  Facultatea de Zootehnie,  Bucureşti

Publicații:

– „Coupled Support Contribution to Regional  Development of the Sheep and Goat  Sector in Romania”, în Volumul 20 (4) 2020 al Revistei “Scientific Papers Series „Management, Economic Engineering in  Agriculture and Rural Development”, indexare BDI: Clarivate Analytics-Web of Science ESCI, DOAJ Directory of Open Access Journal, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Google Scholar, PBN (Polish Scholary Bibliography), OCLC (WorldCat), SCIPIO, Citefactor, Research Bible, disponibil pe site-ul: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/current (autor)

– „Carnea ce bovine – efectele aplicării sprijinului cuplat în România în profil teritorial”, în volumul Devoltarea durabilă a agriculturii și a spațiului rural din perspectiva Politicii Agricole Comune, coord. : Cecilia Alexandri, Cornelia Alboiu, Mihaela Kruzslicika, Mirela Rusali, Monica Tudor), București, Editura Academiei Române, București, 2020, ISBN 978-973-27-3263-2, p. 123-133 (autor)

– „Posibilități de recuperare a decalajelor de productivitate a sectorului românesc de creștere a bovinelor comparativ cu alte state UE 28” în Papers Series “Economie Agrară și Dezvoltare Rurală – Realități și Perspective pentru România”, Simpozionul Internațional, Ediţia a 10-a, ISSN 2668-0947, ISSN-L 2247-7187, pag. 140-145              noiembrie 2019, Indexare BDI:

– RePEc, EconLit, SSRN, International Journal of Sustainable Economies Management, MPRA(autor)

– “Finanțarea sectorului de creștere a bovinelor în perioada 2007-2017”  în volumul  Agricultura: Concepte și instrumente operaționale, Caiet documentar nr. 4, (coordonatori:Marius Stoian, Mihai Aniței), pag. 403-411, Editura Club România, București, 2019, ISBN 978-606-94561-4-9 (autor)

– „Piaţa laptelui”, 217 pagini, 2005, Editura Expert, Academia Română, ISBN 973-618-075-1 (autor)

– „Comparative analysis of dairy product chains in Hungary and Romania, publicat în Agricultural Economics and Rural Development at the Beginning of the Programming Period 2014-2020 in EU Member States – Comparative  Analysis for Romania and Hungary”, 2015,  p..57-84, Editors Viktoria Vasary, Dan-Marius Voicilaş, Editura Research Institute of Agricultural Economics, H-1093, Budapest, ISBN 978-963-491-596-6, ISSN 2061-8204 (coautor)

Formular Feedback

  Ai nevoie de mai multe informații? Te rugam sa ne contactezi.

  Curs Gratuit – Lucrător in Comerț II

  Perioada: 01 Septembrie 2021 – 10 Decembrie 2021
  O noua sesiune a cursului de lucrător in comerț! Se oferă SUBVENȚIE în valoare de 1080 lei!