Gheorghina Vlad

Page-1-Image-1
Domenii de Expertiză
 • Zootehnie 
 • Industrie alimentră şi mediu înconjurător
 • Formator de formatori
Studii
 • Diploma de Inginer zootehnist /Institutul Agronomic ,, Ion Ionescu de la Brad ”  Iaşi.
 • Master – Industrie Alimentară şi mediu înconjurător – Universitatea Aurel Vlaicu Arad
 • Universitatea Tehnică din Cluj Napoca/ Centrul Regional de Formare Profesională Flexibilă Timişoara „Informatică şi tehnologii informaţionale”; ,, Mecatronică I ” și  ,, Mecatronică II ”, Atestat de formare continuă
 • „Profesor-evaluator de competențe profesionale” – Atestat de formare continuă a personalului didactic / MECTS, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Scurta descriere a activității generale și a experienței

Experiență în domeniul educațional: profesor de specialitate, titular, grad didactic I: Agricultură, Industrie alimentară şi mediu înconjurător la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad;

 • Profesor evaluator în comisiile de Certificarea calificării profesionale, nivel de calificare 4;
 • Membru în Comisiile județene și naționale ale Olimpiadelor școlare din aria curriculară ,, Tehnologii”
 • Membru în Comisiile de autorizare, evaluare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților/ județul Arad 
 • Formator la Centrul de consultanţă şi Studii europene Galaţi și SC ,,Merlin” SRL
 • Formator expert –POSDRU/164/2.3/S/138337-“Dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității economice prin calificarea și recalificarea angajaților din sectorul veterinar și de creștere a animalelor
 • Participarea la Proiectul implimentat de Colegiul medicilor veterinari din Romania in parteneriat cu SC SALVAVET COMIMPEX SERVICII VETERINARE SPECIALE SRL și SC WIN WIN BUSINESS SRL in calitate de expert formator- „ Lucrător in creşterea animalelor „
 • Membru în comisiile de ocupare a posturilor vacante din învățământul preuniversitar: elaborare subiecte pentru concurs și profesor evaluator. 
 • Membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional .

Colaborator la diverse reviste :

 1. Revista Congruenţe – ISSN – 1843 – 200X
 2. Revista „ Iniţiative didactice ” – ISSN – 1841 – 1509 
 3. Revista „ Treptele adolescentei ” – ISSN – 2068 – 2131
 4. Revista Repere Didactice moderne ISSN- 2344-696X
 • DESCHIDERI  EUROPENE—Periodic de didactică-ISSN 1841- 5199– Curriculum elaborat la nivel local. Proiect educational,, Locuri de muncă în domeniul agricol,,
 • Auxiliar curricular– Perspective şi experienţe în Educaţia românească- ISBN 978-973-0-32788 Biblioteca Naţionalî a României
 • Creşterea animalelor- Ghid metodico-ştiinţific– Gheorghina VLAD, Floarea HOTĂRAN  Ed.Viaţa arădeană,2019 colecţia ,,Cartea ştiinţifică,, ISBN 978-973-161-235-6

Formular Feedback

  Ai nevoie de mai multe informații? Te rugam sa ne contactezi.

  Curs Gratuit – Lucrător in Comerț II

  Perioada: 01 Septembrie 2021 – 10 Decembrie 2021
  O noua sesiune a cursului de lucrător in comerț! Se oferă SUBVENȚIE în valoare de 1080 lei!

  </p>