Chihaia Octavian

09B295E7-74D4-447B-833B-45E58FEFD167
Domenii de Expertiză
 • Genetică
 • Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică experimental
 • Biotehnologii
 • Resurse genetice
 • Managementul producerii de sămânța
 • Marketingul filierei producerii de sământă
 • Genetica si Ameliorarea animalelor
Scurta descriere a activității generale și a experienței
 • Doctor în horticultură – U.S.A.M.V. BucurestiFacultatea de Agricultura
 • Inginer  manager in domeniul economie – Academia Universitara Atheneum Bucureşti  – Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, profilul inginerie managerial
 • Jurist – Universitatea BioterraFacultatea de Drept4.  
 • Inginer  agronom – U.S.A.M.V. BucurestiFacultatea de Agricultură 
 • Doctor în horticultură – U.S.A.M.V. BucurestiFacultatea de Agricultura
 • Inginer  manager in domeniul economie – Academia Universitara Atheneum Bucureşti  – Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, profilul inginerie manageriala
 • Jurist – Universitatea BioterraFacultatea de Drept
 •  Inginer  agronom – U.S.A.M.V. BucurestiFacultatea de Agricultură
Publicații:
Lucrări elaborate în scop didactic:

– Chihaia Octavian, 2004. Ameliorarea plantelor şi tehnică experimentală.    Bucureşti, Editura CERES , ISBN 973-40-0643-6, Curs 187  pag. Chihaia Octavian, 2007. Lucrări practice de ameliorare şi tehnică experimentală. Bucureşti USAMV  A.M.C. Comanda 4/ 2007, Îndrumător lucrări practice, 145 pag. 

– Chihaia Octavian, 2007. Ameliorarea plantelor şi animalelorBucureşti, Editura CERES, ISBN 978-973-40-0764-6. Curs 177 pag.

Articole ştiinţifice:
Szilagyi Lizica, Casian Hellene, Szilagyi F., Gheorghe Valentina, Chihaia O. 2007. Genetic analysis on agronomic traits in common bean. Scientific papers. national scientific symposium with international participation Bucureşti, Editura Domino  ISBN 978-973-8496-89-7 (437-441).
Anişoara Chihaia, Drăghici M., Chihaia O. 2007. Specific indicators of the feasibility studies and their usage in planning future activities in agricultural exploitations Scientific papers national scientific symposium with international participation Bucureşti, EdituraDomino  ISBN 978-973-8496-89-7 (81-85 ).
Chihaia O., Chihaia Anişoara, 2005 –  The safflower – an alternative for the Romanian farmers from the south of Romania  – The International Scientific Symposium “Delta and the wet areas” , Tulcea
Chihaia Anişoara, Chihaia O., 2005 – The feasibility study – a fundamental instrument in the elaboration of the project for investment in agriculture – The International Scientific Symposium “Delta and the wet areas” , Tulcea
Chihaia  Anişoara, Popescu Agatha,  Drăghici M., Chihaia O., 2005The importance of the elaboration the feasibility study in foundation the investment project in agricultureThe International Scientific Symposium organized  by AGRARIAN UNIVERSITY OF STATE FROM MOLDOVA, Chişinău, ISBN 9975-64-060-5, pg 226-230.
Victor Apostoloiu, Chihaia Octavian, Cornel Stingă, Anca Negru, 1993 Agriculture and Rural Structures and Country Planning in Romania – CONFERENCE PAN-EUROPEENNE DES FACULTES D’AGRONOMIE (pg. 194-201). I.C.A. Florence Italia.

Scurta descriere  a activitatii generale si a experientei

Membru în diferite consilii de administraţie şi adunări generale ale acţionarilor în societăţi agricole.
o SC Girostar Girov
o Agrocomplex Cuci
o Agrointest Piatra Neamt
Colaborator la S.C. Agras S.A. Bucureşti, având funcţia de expert agricol.
Şef ferma didactică a U.S.A.M.V. Bucureşti
Preşedinte  de  comisie pentru acordarea graduluiI în învăţământul gimnazial
Coordonator ştiinţific la  lucrare pentru acordarea gradului I în învăţământul liceal

Formular Feedback

  Cum te putem ajuta?

  Ai nevoie de mai multe informații? Te rugam sa ne contactezi.