Servicii de promovare și selecție grup țintă

Oferim servicii de promovare și selecție grup țintă la nivel național, pentru proiecte cu finanțare din fonduri europene

Etapele procesului de promovare și selecție grup țintă sunt următoarele:

1.Informarea și publicitatea pe canalele de promovare proprii (website-ul www.cursuri-online.eu, paginile de Facebook și LinkedIn administrate);

2.Identificarea surselor de grup țintă, în funcție de cerințele clientului;

3.Întocmirea dosarelor fizice și/sau online pentru grupul țintă;

4.Accesul clientului la dosarele online, în timp real, prin platforma securizată proprie;

5.Notificarea clientului privind evoluția selecției de grup țintă, respectiv evoluția completării unui dosar;

6.Realizarea unei baze de date cu membrii grupului țintă selectați, cu acces în timp real;

7.Înlocuirea grupului țintă, în caz de abandon înainte de data intrării în operațiune (data participării la prima activitate a proiectului)

Procesul de promovare poate include și următoarele etape:

1.Anunț de începere al proiectului/Anunț de finalizare al proiectului;

2.Crearea de materiale de informare și publicitate: afiș, pliant, roll-up, banner etc.;

Gestionarea și arhivarea documentelor selecției grupului țintă se va realiza astfel:

a) Fiecare din documentele originale completate (ex. formulare de înscriere) de membrii grupului țintă vor fi scanate individual, denumite conform titlului documentului și arhivate electronic într-un Folder dedicat fiecărui membru al grupului țintă, denumit cu numele integral al persoanei.

b) În același folder particular vor fi arhivate electronic și documentele personale scanate, solicitate de client (ex. carte de identitate, certificat de naștere, adeverințe etc.)

c) Toate documentele originale, de la punctul a) și documentele originale/copii xerox de la punctul b) se vor arhiva fizic în câte un dosar, pentru fiecare membru al grupului țintă în parte și/sau pentru folosirea unui dosar la arhivarea documentelor mai multor membri se vor utiliza separatoare cu numele participantului, ordonate alfabetic.

Dosarele cu aceste documente se vor preda Beneficiarului/Clientului, care le va arhiva în bibliorafturi, în ordinea înscrierii în proiect și le va centraliza periodic, la sediul propriu.

Gestionare POCU Form pentru proiectele din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU)

Oferim serviciul de completare a formularelor standard POCUForm, emise de Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Capital Uman.

Un dosar complet de participant poate conține următoarele documente:

1.Formular de înscriere proiect;

2.Declaraţie de apartenență pe propria răspundere la grupul țintă sau Adeverință din care să reiasă apartenența la grupul țintă eligibil;

3.Declaraţie pentru evitarea dublei finanțări;

4.Declaraţie de consimțământ prelucrare date caracter personal;

5.Carte de identitate, în copie;

6.Viză de flotant, în copie, dacă este cazul;

7.Certificat de naștere, în copie;

8.Certificat de căsătorie, în copie, dacă este cazul;

9.Documentul care atestă nivelul studiilor, în copie.

Beneficiarului/Clientul trebuie să ne comunice care sunt documentele necesare și forma acestora, pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului pe care îl implementează.